Společnost LUKRENA a. s.( www.lukrena.cz ) je standardní zemědělskou společností. Hospodaří na celkové výměře 3500 ha. Z toho je 470 ha trvalého travního porostu.

 

 
 
 
  • živočišná výroba je zaměřena na výrobu mléka a odchov býků do tržní váhy
  • rostlinná výroba na orné půdě je zaměřena na obiloviny (65%), řepka (25%) ostatní plodiny včetně krmných

 

 

 
 
 
  • SADY Nebílovy - na 48 ha pěstujeme švestky, jablka, třešně. Ve velmi malém množství i hrušky.

TOPlist