Enviromentální den v našich sadech

V letošním roce jsme opět přivítali v sadu mnoho dětí ze základních škol a mateřských školek z našeho kraje.

Enviromentální dny pro školy v sadech probíhají již od roku 2016. Tento projekt se nám daří realizovat i díky podpoře Plzeňského kraje. Cílem je seznámit děti se zemědělstvím, přivézt je více do přírody a k regionálním produktům.

V rámci projektu se děti dozvěděly o vzniku sadů, co se vše v sadu odehrává, ať už z naší strany nebo i kdo a co žije v sadech.

Nedílnou součástí projektu je vždy ochutnávka regionálních produktů ze sadů, seznámení s ovocnářstvím a sadařstvím, poznání druhů jablek a jejich odlišností, pěstování jabloní a zajímavostí o všem s tím souvisejícím.

Školy jsou celoročně v sadech vítány a my jsme připraveni je sady provést i díky naší naučné stezce, která vznikla v roce 2019 za přispění Plzeňského kraje. Enviromentální dny v sadech budou pokračovat i v dalších letech.

Děkujeme Plzeňskému kraji za podporu tohoto projektu.