Enviromentální den v našich sadech

21 prosince , 2021
05:53

V letošním roce jsme opět přivítali v sadu mnoho dětí ze základních škol a mateřských školek z našeho kraje.

Enviromentální dny pro školy v sadech probíhají již od roku 2016. Tento projekt se nám daří realizovat i díky podpoře Plzeňského kraje. Cílem je seznámit děti se zemědělstvím, přivézt je více do přírody a k regionálním produktům.

V rámci projektu se děti dozvěděly o vzniku sadů, co se vše v sadu odehrává, ať už z naší strany nebo i kdo a co žije v sadech.

Nedílnou součástí projektu je vždy ochutnávka regionálních produktů ze sadů, seznámení s ovocnářstvím a sadařstvím, poznání druhů jablek a jejich odlišností, pěstování jabloní a zajímavostí o všem s tím souvisejícím.

Školy jsou celoročně v sadech vítány a my jsme připraveni je sady provést i díky naší naučné stezce, která vznikla v roce 2019 za přispění Plzeňského kraje. Enviromentální dny v sadech budou pokračovat i v dalších letech.

Děkujeme Plzeňskému kraji za podporu tohoto projektu.

Kontakt

Vedoucí sadů
Jana Zikmundová
Obchodní zastoupení, marketing, PR, akce Slavnosti jablek, akce Enviromentální den pro školy
Bc. Markéta Jungová
LUKRENA a.s.
Dolní Lukavice 196 334 01 Dolní Lukavice vedená u Krajského soudu v Plzni , oddíl B, vložka 890. Datum zápisu: 22. června 1998
IČO: 251 90 539
DIČ: CZ25190539