Sady Nebílovy

Moštárna

Nová moštárna byla na podzim roku 2009 zprovozněna v prostorách bývalé odchovny selat. Zpracovávají se zde převážně průmyslová jablka, jak na čerstvý tak pasterovaný mošt, který následně balíme do tzv. BIG-BOXU. Jeho obsah je 5 litrů a zaručuje až půlroční trvanlivost.

Investice do technologie moštárny

je spolufinancována z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Programu rozvoje venkova ČR.