Moštárna

Nová moštárna byla na podzim roku 2009 zprovozněna v prostorách bývalé odchovny selat. Zpracovávají se zde převážně průmyslová jablka, jak na čerstvý tak pasterovaný mošt, který následně balíme do tzv. BIG-BOXU. Jeho obsah je 5 litrů a zaručuje až půlroční trvanlivost.

Investice do technologie moštárny
je spolufinancována z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Programu rozvoje venkova ČR.

Kontakt

Vedoucí sadů
Jana Zikmundová
Obchodní zastoupení, marketing, PR, akce Slavnosti jablek, akce Enviromentální den pro školy
Bc. Markéta Jungová
LUKRENA a.s.
Dolní Lukavice 196 334 01 Dolní Lukavice vedená u Krajského soudu v Plzni , oddíl B, vložka 890. Datum zápisu: 22. června 1998
IČO: 251 90 539
DIČ: CZ25190539