Sady Nebílovy

Tradiční akce oslavuje úrodu v sadu
a celoroční práci v zemědělství

SLAVNOSTI JABLEK v našich sadech

Každoroční podzimní akce SLAVNOSTI JABLEK propaguje sadařství, ovocnářství, zemědělskou činnost, regionální potraviny – farmářské trhy, tradiční řemesla – řemeslné trhy, ekologické farmaření. Akce se zúčastní studenti z odborných škol, kteří předvádějí své řemeslo (Střední škola Oselce – truhláři a kováři) i studenti z plzeňských středních škol, kteří organizačně zajišťují naučnou stezku pro děti. Děti poznávají tradiční zemědělství, rostlinnou i živočišnou výrobu, včelařství, zemědělskou techniku. Celý program je koncipován i s podporou tvůrčích dílniček s cílem probudit u dětí i dospělých zájem o krajinu a vztah k regionálnímu zemědělství. 

V rámci kulturní části našich slavností se představují lidové soubory a dětské sbory z Plzeňského kraje. Projekt je prezentován ve spolupráci s Českým rozhlasem.

Naše akce Slavnosti jablek v Nebílovech sjednocuje lidové aktivity Plzeňského kraje a představuje kulturní dědictví regionu (propagace lidových souborů Plzeňského regionu, regionálních potravin, malovýroby, ekofarmy, středních škol).

Tradiční akce Slavnosti jablek (11 ročníků) oslavuje úrodu našich sadů. O sady pečujeme 365 dní v roce a považujeme tak naši akci jako ocenění práce, píle a nadšení lidí, kteří v sadech pracují. Udržováním a péčí o sady udržujeme i krajinu pro další generace.


Videopozvánka na Slavnosti roku 2019

Kdo se akce účastní a co se zde děje?

 • kováři, truhláři
 • včelař
 • řemesla všeho druhu
 • lukostřelba
 • jízda na traktoru
 • divadélko pro děti
 • hudba
 • soutěž o nejlepší jablečný moučník
 • dílničky všeho druhu
 • skákání v pytli
 •  pokrmy z jablek
 • čerstvý mošt, cider, 
 • občersvení farmářů, ochutnávky vítězů Regionální potraviny
 • prodej jablek, moštů, sušeného ovoce a všeho dalšího dobrého 🙂
apples-1867043_640